OM OSS

Mjuken Grunneiersamarbeid AS er et samarbeid mellom 6 grunneiere i Mjukenområdet. Vi har laget en samarbeidsavtale der vi ser bort fra eiendomsgrenser og legger hytteområder, rennarbakke og friområder der det passer best inn i terrenget. Vår hovedintensjon er å styrke inntektsgrunnlaget til eierne, men like viktig er å bidra til utvikling av lokalsamfunnet og kommunesenteret Berkåk.

 

Mjuken Utbygging og Drift AS ble stiftet for å stå for utbygging av infrastrukturen som veg, vann, avløp, strøm og fiber kabel. Vann og avløp er tilkoplet kommunalt anlegg og bygd etter kommunale krav. Med tiden overtar kommunen vann og avløpsanlegget. Mjuken utbygging og drift skal også drifte infrastrukturen og vurdere behov for vedlikehold og påkostninger. Årlig vedlikehold vurderes i samarbeid med Mjuken hytteforening.

 

Den første hytta  ble bygget i 2011 og vi er nå er i ferd å etablere et atraktivt hytteområde med mange muligheter for mosjonisten og den aktive utøverne.  Se oversikt over aktiviter og kulturtilbud under Opplevelser.

 

Store og små tomter er nå byggeklare for salg i lia like nordvest for Berkåk sentrum. Fritt valg av hytteleverandør og hyttetype.

 

Ta kontakt!

Mjuken hyttegrend

www.mjuken.no

www.facebook.com/mjuken/

Postadresse: Moaveien 15 7391 Rennebu

 

Telefon: Per Joar Gunnes - 995 53 955

Per Dagfinn Presthus  - 917 30 325

Knut Gunnes - 959 14 951

Her kan du laste ned brosjyre om hyttefeltet: http://www.visbrosjyre.no/mjuken_utbygging_og_drift/WebView/

 
1/7