TOMTER

Beliggenhet

Mjuken Hyttegrend ligger på Berkåk i Rennebu kommune, 80 km sør for Trondheim og 35 km nord for Oppdal. Hyttegrenda er unik med sin sentrale plassering, men likevel fullstendig skjermet fra dagliglivets stress og mas. Det er enkelt å komme hit med bilen, og enkelt å komme seg ut i naturen. Hyttetomtene er lagt vakkert inn i en relativt slakk skogli som er sør- og vestvendt. Solforholdene er derfor svært gode.

Hyttegrenda har nydelig utsikt mot Orkdalsføret, Ramsfjella og Trollheimen. I øst troner Forollhogna nasjonalpark.

Høgdeforskjellen mellom tomtene gir hytteieren følelsen av å bo adskilt fra de andre hyttene, Solforholdene, terrengets stigning og den fantaskiske utsikten er kvaliteter som bør gjenspeiles i hyttenes plassering og arkitektur.

Sentrumsnært

Berkåk sentrum har alle nødvendige sentrumsfunksjoner med butikker, lege, post, overnatting, serveringssteder, pub og andre fasiliteter. Tog og busstopp finnes i gåavstand fra hyttegrenda. Nevnes må også Rennebumartnan – landets største salgsutstilling for husflid og håndverk, som arrangeres på Berkåk hvert år.

 

Fra E6 på Berkåk, ta av til fylkesveg 700 mot Orkanger. Etter 200 meter følges andre veg til høyre. Ta så første veg til venstre, og følg skilt til Mjuken Hyttegrend. Det er nybygd adkomstveg inn i hyttegrenda, med sommer- og vintervedlikehold.

 

Oppkjørte skiløyper hele vintereren helt inn til hyttefeltet. Det er akkurat nå 11 oppmålte tomter som er klar for bygging.

Hele feltet er regulert med inntil 150 tomter.Felter har en egen hytteforening for å skape hygge og aktivitet blant hytteierne og påvirke videre utvikling av feltet.

Opplevelseslandskap
Regulerinskart Berkåk

Klikk på kartet for å forstørre

Regulerinskart
Mjuken

Klikk på kartet for å forstørre

Tomtedelings-plan

Viser størrelsen på tomtene i kvadratmeter øverst i feltet

Klikk på kartet for å forstørre

Klikk på kartet for å forstørre

Tomtedelings-plan

Viser størrelse på tomtene nederst i feltet.

 

Tomtedelings-plan

Viser størrelse på tomtene for E feltet.