Reguleringsplan 3 2018.PNG

Klikk på kartet for å se det i større format

Reguleringsplan Mjuken

 

PLAN ID: 16352008001

Forslag til tomteinndeling med mindre reguleringsendring

 

Reguleringsplana for Mjuken ble godkjent i 2010. Tomtedelingsplan for nederste del av hyttefeltet ble godkjent i 2011. Tomtedelingsplana omfatter i alt 70 store og små tomter. Så langt er det bygd 6 hytter i området, 3 tomter til er solgt og det ligger ennå 11 tomter som er oppmålt og byggeklare. Totalt er det plass for rundt 150 hytter i området avhengig av størrelse og utnyttingsgrad. Hyttetomtene er innplassert slik i terrenget at de ikke stenger utsikten for hverandre. Terrengets relativt svake helling gjør dette mulig.

 

Gjennom landskapsanalysen som ble gjennomført i forkant av reguleringsplanarbeidet var det en nøye vurdering av plassering av hytteområdet, infrastruktur og grøntområder. Det var også viktig å ta hensyn friluftslivet med enkel adkomst til turterrenget både sommer og vinter. Hyttefeltet ligger ypperlig til, helt inn til utfartsterrenget for Berkåk og mange andre i kommunen..Innenfor reguleringaplanområdet ligger det også kulturminner som huleveier, kulmiler mm som det måtte tas hernsyn til.

Trykk her for  reguleringsbestemmelser

 

Rennarbakke

Planlagt

 

Tilpasset barn og besteforeldre

 

Ski og kjelke på vinter og sykkel på sommer.