A

B

D

C

E

Tomter uten merking- ledige

Tomter merket blå- solgt

Tomter merket hvit- gitt opsjon 

Solgte hytter og opsjoner 5.PNG